Xem camera giám sát qua điện thoại

31/07/2015 | 18:26 - Lượt xem: 10501 Mục đích nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sau khi khách hàng lắp đặt camera giám sát, đáp ứng nhu cầu quan sát camera qua điện thoại từ xa. Chúng tôi xin hướng dẫn quý khách để có thể tự mình cài đặt xem camera trên điện thoại.