Phân phối ổ lưu trữ dữ liệu chuyên camera dung lượng 500G

Ổ lưu dữ liệu 500G

hdd-seagate-500G

Ổ Cứng SEAGATE 500G

1.050.000 đ 1.100.000 đ