Ổ lưu dữ liệu 500G

(1 sản phẩm)
hdd-seagate-500G

Ổ Cứng SEAGATE 500G

1.050.000 đ 1.100.000 đ