Phân phối máy chấm công theo chức năng vân tay -thẻ - cảm ứng

Theo loại ứng dụng