Bán ổ lưu dữ liệu cho camera dung lượng 250G

Ổ Lưu dữ liệu 250G

hdd-seagate-250G

Ổ Cứng Seagate 250G

700.000 đ 850.000 đ