Ổ Lưu dữ liệu 250G

(1 sản phẩm)
hdd-seagate-250G

Ổ Cứng Seagate 250G

700.000 đ 850.000 đ