Hệ thống camera an ninh có chi phí bao nhiêu?

25/09/2017 | 17:10 - Lượt xem: 634 Trong năm 2017, chi phí trung bình cho việc cài đặt và thiết lập một hệ thống camera an ninh gia đình mới dao động từ 2,2 đến 10 triệu, với kế hoạch giám sát hàng tháng trung bình khoảng 600 nghìn. Một số hệ thống rẻ hơn, với mức thấp nhất dao động khoảng 300 nghìn mỗi tháng, và một số khác đắt hơn đáng kể, chiếm khoảng 2 triệu.