string(14) "30000005000000"  Lắp đặt camera trọn bộ xem qua mạng | CAMERA TRỌN BỘ