KCE-SBTIA6054CB Giá rẻ - Dịch vụ FPT Camera Việt Nam