camera zoom - Lắp đặt camera Zoom cơ học

Camera Zoom

Camera Panasonic CV-CPW101L

Camera Panasonic CV-CPW101L

2.500.000 đ 3.800.000 đ