string(16) "1000000014000000"  ĐẦU GHI HÌNH 8 KÊNH lắp đặt tối đa 8 camera quan sát

Đầu ghi hình 8 Kênh

Đầu ghi hình 8 Kênh