string(16) "1000000014000000"  PHÂN PHỐI ĐẦU GHI HÌNH 32 KÊNH CÁC HÃNG

Đầu ghi hình 32 Kênh

Đầu ghi hình 32 Kênh