string(14) "10000003000000"  Lắp đặt camera trọn bộ xem qua mạng | CAMERA TRỌN BỘ