string(15) "500000010000000"  Camera Dome | Camera quan sát trong nhà

Camera Dome

Camera Dome