string(14) "30000005000000"  Camera Dome | Camera quan sát trong nhà

Camera Dome

Camera Dome