string(14) "10000003000000"  Camera Dome | Camera quan sát trong nhà

Camera Dome

Camera Dome